Кабинет сърдечно-съдови болести
Кабинет сърдечно-съдови болести

Описание

Заболявания на сърдечно-съдовата система: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, хронична сърдечна недостатъчност, възпалителни заболявания - миокардити и перикардити; ЕКГ, функционални изследвания.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86