Кабинет ендокринология и ревматология
Кабинет ендокринология и ревматология

Описание

Кабинетът оказва специализирана консултативна доболнична медицинска помощ при заболявания на жлезите с вътрешна секреция и обмяната, както и по отношение на ревматологичните заболявания.

Извършва диспансеризация на хронично болни и консултативни прегледи на рискови групи пациенти.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86