За нас

Медицинският център е основан през 2000 година. Oт създаването си той действа като многопрофилно доболнично лечебно заведение. Екипът му е изграден от множество специалисти в различни области на медицината.

Нашата клиника е изградена като многопрофилен медицински център , предлагащ
услугите на висококвалифицирани специалисти.

Качеството на предлаганата медицинска помощ, професионализмът,персоналното 

отношение и грижата за всеки пациент са водещи принципи в работата ни.

                                          КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

I. КАБИНЕТИ :
 • НЕВРОЛОГИЯ
 • БИЛКОЛЕЧЕНИЕ
 • ОЧНИ БОЛЕСТИ
 • ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • ПСИХИАТРИЯ
 • ДИЕТОЛОГИЯ
 • ПСИХОЛОГИЯ
 • ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
 • УШИ - НОС - ГЪРЛО
 • КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
 • ХИРУРГИЯ
II. ИЗСЛЕДВАНИЯ : III. ТРУДОВА МЕДИЦИНА :
 • КЛИНИЧНИ
 • ОЦЕНКА НА РИСКА
 • БИОХИМИЧНИ
 • ОБУЧЕНИЯ
 • МИКРО-БИОЛОГИЧНИ
 • ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
 • ЕХОГРАФСКИ