За нас

Центърът предлага квалифицирана медицинска помощ, професионално обслужване и ефективно решение на вашите здравословни проблеми.

В него се извършва профилактика и лечение на различни заболявания.

Обслужването на пациентите се осъществява от квалифицирани кадри в уютна обстановка.

МЦ Пиротска разполага с лицензирана Клинична лаборатория с модерна апаратура.МЦ „Пиротска” предлага квалифицирана медицинска помощ, професионално обслужване и ефективно решение на вашите здравословни проблеми.

В центъра се извършва профилактика и лечение на различни заболявания.

Обслужването на пациентите се осъществява от квалифицирани кадри в уютна обстановка.

Центърът разполага с лицензирана Клинична лаборатория с модерна апаратура.

Екип

Д-р Веселин Петров - Съдов хирург
Проф. Д-р Н. Григоров - Гастроентеролог
Д-р. Й. Генов - Гастроентеролог
Проф. Д-р Хр. Кожухаров - Кардиолог
Доц. Д-р Димов- Кардиолог
Доц. Петкова - Ендокринолог
Доц. Д-р Св. Ханджиев - Диетолог
Д-р Румяна Колицова - АГ специалист
Д-р Кр. Щерева - АГ специалист
Д-р Ал. Конакчиев - АГ специалист
Д-р В. Славкова - АГ специалист
Д-р Шейтанов - АГ специалист
Д-р Тончев - АГ специалист
Д-р Я. Попов - Дерматолог
Д-р Б. Стоименов - Мамолог
Д-р Н Маринова - Ревматолог
Д-р П. Кабакчиев - УНГ специалист
Д-р Спасова - Хематолог
Д-р А. Кузманов - Микробиолог
Д-р П. Георгиев - Кл. лаборатория
Д-р Емил Андреев - Нефролог
Д-р В. Хинкова - Невролог
Д-р Иван Михайлов - Хирург

Лаборатория

Взимането на пробата в лабораторията се извършва чрез индивидуална затворена система за еднократна употреба, което осигурява безопасност на пациента и медицинския персонал, както и защита на доброто качество на пробите. Всичко това гарантира висока аналитична надеждност на изследванията. Резултатите се получават в медицинския център в същия ден.
В лабораторията се използват модерни апарати, на които чрез утвърдени методи се извършват широк спектър от изследвания в областите:хематология, хемостаза, биохимия, имунология, вирусология, уринни анализи.

С цел осигуряване на висок стандарт на работа в лаборатория „Пиротска" е въведена автоматизирана лабораторна информационна система. Лабораторията участва в Националната система за външна оценка на качеството на резултатите.

Медицински център "Пиротска" има сключени договори със следните здравно осигурителни компании:

• "Дженерали закрила здравно осигуряване" АД
• "ДЗИ-Здравно осигуряване" АД
• ЗОД "Булстрад здраве" АД
• ЗОК "България здраве" АД
"ЗОФ Европа" АД