За нас

Медико- диагностична лаборатория Ахилес 2000 е открита през 2004 години в гр. Стара Загора от Д-р Трифонов и д-р Атанасова.


Досега през лабораторията са преминали стотици пациенти от 

страната и чужбина, голяма част от които ни посещават за профилактичен скрининг.

Разполагаме със съвременна апаратура за диагностика във всички области на дейността:

  • Ултразвуков остеодензитометър
  • Рентгенов остеодензитометър /DEXA-скенер/ - с възможности за комплексни дензитометрични изследвания на цялото тяло, както и за плътностен анализ на тъканите.
  •  Мамограф
  • Ултразвуков апарат – подходящ за диагностика на млечни жлези и други повърхностни структури
  •  Доплеров апарат – подходящ за диагностика на всички периферни съдове–артерии и вени, както и за диагностика на периферен съдов спазъм при болестта на Рейно

ОСТЕОПОРОЗА

- изследване на периферни кости (петна кост) с ултразвуков апарат по метода-QUS

- DEXA - изследване на лумбални прешлени

- DEXA - изследване на бедрена шийка

- DEXA- изследване комбинирано на лумбални прешлени и бедрена шийка

- DEXA - изследване на предмишница

- DEXA - изследване на целият тораколумбален отдел (Тх 4-Л 5) по метода IVA- със сравнителна прешленна морфометрия спрямо скалата на GENANT- тест за ранни прешленни деформации и/или фрактури

- DEXA - изследване с плътностен анализ на тъканите (масти, мускули, кости и съотношенията им в организма)

- FRAX - тест за общо прогнозиране риска от фрактури за 10 годишен период

(прави се въз основа на резултати от направени дензитометрични изследвания и съотношението им спрямо определени рискови фактори)

МАМОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

- клиничен преглед на млечни жлези

- мамография скринингова

- мамография - диагностична

- ехография на млечни жлези

- вземане на материал от секрет или пункция за цитологично изследване

СЪДОВА ДИАГНОСТИКА

- доплерсонография на периферни съдове-артерии и вени

- фотоплетизмография (за диагностика тромбози на артерите на пръстите и функционални съдови заболявания)

- капиляроскопия и студова проба

Ахилес 2000 МДЛ създаде публикация
2018
Д-р Любомир Трифонов -  самопреглеждайте гърдите си на 2-3 месеца!
Д-р Любомир Трифонов - самопреглеждайте гърдите си на 2-3 месеца!

Едно интервю на д-р Любомир Трифонов от което ще научите : Какви са образните диагностични изс...

Ахилес 2000 МДЛ създаде публикация
2018
Внимание -  остеопороза!
Внимание - остеопороза!

Остеопорозата е заболяване, при което костите губят своята плътност и качество, при което здравин...

Ахилес 2000 МДЛ създаде публикация
2016
default image
Същност на остеопорозата

Скелетът е резервоар на такива важни за организма химични еле­менти като калций, фосфор и др. Осв...

Ахилес 2000 МДЛ създаде публикация
2016
Остеопорозата -  вие можете да промените нещата!
default image
Остеопорозата - вие можете да промените нещата!

Загубата на кост протича "тихо" и прогресивно, често без симптоми, докато се появи първата фракту...

Публикации

Д-р Любомир Трифонов -  самопреглеждайте гърдите си на 2-3 месеца!
Публикация
Д-р Любомир Трифонов - самопреглеждайте гърдите си на 2-3 месеца!
Внимание -  остеопороза!
Публикация
Внимание - остеопороза!
Ахилес 2000 МДЛ създаде публикация
2015
Ахилес 2000 МДЛ
default image
Ахилес 2000 МДЛ

Новооткрити кабинети на лабораторията на бул. "Руски"56, гр. Стара ЗагораОСТЕОПОРОЗА- изследване ...

Свързани страници