Описание

Медико- диагностична лаборатория Ахилес 2000 е открита през 2004 години в гр. Стара Загора от Д-р Трифонов и д-р Атанасова.


Досега през лабораторията са преминали стотици пациенти от 

страната и чужбина, голяма част от които ни посещават за профилактичен скрининг.

Разполагаме със съвременна апаратура за диагностика във всички области на дейността:

  • Ултразвуков остеодензитометър
  • Рентгенов остеодензитометър /DEXA-скенер/ - с възможности за комплексни дензитометрични изследвания на цялото тяло, както и за плътностен анализ на тъканите.
  •  Мамограф
  • Ултразвуков апарат – подходящ за диагностика на млечни жлези и други повърхностни структури
  •  Доплеров апарат – подходящ за диагностика на всички периферни съдове–артерии и вени, както и за диагностика на периферен съдов спазъм при болестта на Рейно

ОСТЕОПОРОЗА

- изследване на периферни кости (петна кост) с ултразвуков апарат по метода-QUS

- DEXA - изследване на лумбални прешлени

- DEXA - изследване на бедрена шийка

- DEXA- изследване комбинирано на лумбални прешлени и бедрена шийка

- DEXA - изследване на предмишница

- DEXA - изследване на целият тораколумбален отдел (Тх 4-Л 5) по метода IVA- със сравнителна прешленна морфометрия спрямо скалата на GENANT- тест за ранни прешленни деформации и/или фрактури

- DEXA - изследване с плътностен анализ на тъканите (масти, мускули, кости и съотношенията им в организма)

- FRAX - тест за общо прогнозиране риска от фрактури за 10 годишен период

(прави се въз основа на резултати от направени дензитометрични изследвания и съотношението им спрямо определени рискови фактори)

МАМОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

- клиничен преглед на млечни жлези

- мамография скринингова

- мамография - диагностична

- ехография на млечни жлези

- вземане на материал от секрет или пункция за цитологично изследване

СЪДОВА ДИАГНОСТИКА

- доплерсонография на периферни съдове-артерии и вени

- фотоплетизмография (за диагностика тромбози на артерите на пръстите и функционални съдови заболявания)

- капиляроскопия и студова проба