Кабинет по остеопороза /DEXA/
Кабинет по остеопороза /DEXA/

Описание

Изследване за костна плътност по метода DEXA.

,

6000, Стара Загора, България, бул. Руски 56