Кабинет по остеопороза /DEXA/

Кабинет по остеопороза /DEXA/

6000, Стара Загора, България, бул. Руски 56

Описание

Изследване за костна плътност по метода DEXA.

,