Кабинет по дигитална рентгенография
Кабинет по дигитална рентгенография

Описание

Дигиталната рентгенова апаратура позволява прецизна диагностика и изображение при много по-малка доза на облъчване на пациента.

Кабинетът за дигитална рентгенография работи по договор с НЗОК.

6000, Стара Загора, България, бул. Руски 56