Д-р Вилдан  Сиракова
Д-р Вилдан Сиракова
Акушерство и гинекология
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
д-р Зорница Петрова
д-р Зорница Петрова
Анестезиология и интензивно лечение