Ортопедично отделение - към МК"Берое"
Ортопедично отделение - към МК"Берое"

Описание

Отделението приема за лечение цялата гама на травматични увреди на опорно двигателния апарат, като се ползват най-съвременните методи в областа на ортопедията и травматологията.

Отделението се намира на четвъртия етаж в сградата на Медицински Комплекс Берое и разполага с 4 стаи с по 2 легла, 2 стаи с по 3 легла, както и 2 болнични стаи за майки с малки деца. Всички стаи са снабдени с индивидуална климатизация, звукова сигнализационна уредба, санитарен възел с баня и тоалетна, и телевизор.

През времето на престоя за пациентите са осигурени 24-часови оптимални медицински грижи от висококвалифициран и ерудиран медицински екип от лекари и медицински сестри. Първите 24 часа след големи оперативни интервенции пациентите задължително са под активно наблюдение в Отделението по Анестезиология и Реанимация където са мониторирани с най-съвременна апаратура и се обслужват от екип висококвалифицирани специалисти.

По време на престоя на пациентите в отделението се осъществява ежедневна след оперативна рехабилитация и физиотерапия за максимално бързото им
раздвижване и възстановяване, осъществено от рехабилитатори с дългогодишен опит и квалификация,разполагащи със съвременна апаратура.

След изписването на пациентите, здравословното им състояние и възстановителен процес се проследява от специалистите в отделението чрез редовни ,безплатни контролни прегледи.

6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев 1