Кардиологично отделение - към МК
Кардиологично отделение - към МК

Описание

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. В отделението работят висококвалифицирани кардиолози. специализирали във водещи клиники в страната и чужбина и други медицински специалисти.

 • Отделението по кардиология и инвазивна кардиология е разположено на два етажа в сградата на болницата. Разполага със стационарен сектор с 30 легла и интензивен сектор с 6 легла. В отделението работят висококвалифицирани кардиолози. специализирали във водещи клиники в страната и чужбина и други медицински специалисти.

  Кардиологично отделение притежава най-съвременните възможности за диагностика и лечение на заболяванията на сърцето : ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения Интензивният сектор е оборудван с апаратура за наблюдение и реанимация.

  Отделението разполага с най-съвременна апаратура, зала за коронарни и периферни ангиографии, кабинети за функционална диагностика, оборудвани за осъществяване на:

  • Инвазивна оценка на съдовете/селективна коронарна ангиография, ангиография на мозъчни.ренални и периферни съдове
  • Интервенционални терапевтични процедури- балонна коронарна ангиопластика и имплантиране на интракорунарен стент
  • Контрастна компютърна томография
  • Трансторакална Ехокардиография
  • Трансезофагиална Ехокардиография
  • Тъканен Доплер
  • Стрес-Ехокардиография
  • Електрокардиография
  • ЕКГ стрес - тест
  • 24-часово мониторване на ЕКГ - Холтер
  • 24-часово мониторване на кръвно налягане - Холтер

6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев 1