Отделение по анестезиология и интензивно лечение - към МК
Отделение по анестезиология и интензивно лечение - към МК

Описание

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) – Отделението се намира на първи (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24 часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти.

6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев 1