Физиотерапия - към МК"Берое"
Физиотерапия - към МК"Берое"

Описание

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина I ниво е разположено на партерния етаж на стационарния блок на лечебното заведение. В отделението работят лекар-физиотерапевт, двама рехабилитатори и санитар. О

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина I ниво е разположено на партерния етаж на стационарния блок на лечебното заведение. В отделението работят лекар-физиотерапевт, двама рехабилитатори и санитар. Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелно лечебно звено към Медицински Комплекс Берое, в което функционално са обособени 2 сектора:

 • Лекарски-консултативен кабинет
 • Сектор за физикална терапия и рехабилитация
 • Лекарски-консултативен кабинет - в него се извършват:
 • прием на болни от стационара на Медицински Комплекс Берое
 • Контролни прегледи на преминали през стационара болни.
Сектор за физикална терапия и рехабилитация на болни ходещи и на легло от стационарните отделения на Медицински Комплекс Берое, по други клинични пътеки , съгласно договора с НЗОК.
Секторът разполага със следните възможности:
 • апарати за електролечение с ниска и средна честота , електростимулация, магнитотерапия, ултразвукова терапия, светлолечение, термотерапия
 • обособен кът за кинезитерапия - активна и пасивна кинезитерапия, и екстензионна терапия,масаж,обучение в ДЕЖ.
В отделението се извършват:
 • консултативни прегледи на пациенти от отделенията на Медицински Комплекс Берое, поискани от специалист. Лекарят физиотерапевт определя рехабилитационния потенциал, съставя поетапна рехабилитационна програма, организира провеждането на процедури при леглото на болния или в сектора за апаратна физиотерапия и контролира изпълнението им.
 • рехабилитация на лежащо болни от отделенията на Медицински Комплекс Берое - извършват се от рехабилитатор по предварително назначена рехабилитационна програма, която включва физикални фактори, активна и пасивна кинезитерапия и друга специализирана техника.
В ОФРМ се извършва:
 • диагностична;
 • лечебно-рехабилитационна;
 • консултативна дейност
В ОФРМ се работи за възстановяване на пациенти със следните групи заболявания:
 • Неврологични заболявания - слединсултни състояния, дископатии, дискови хернии, радикулити, полиневрити, мултипленна склероза
 • Сърдечно-съдови заболявания - състояние след прекаран миокарден инфаркт, след сърдечни операции.
 • Ортопедични и травматични заболявания - фрактури, луксации, постоперативна рахабилитация при алопласика на тазобедрена и колянна става, интервенции върху кости и сухожилия, и др.
 • Урологични заболявания
 • Ревматологични заболявания
 • Сектор кинезитерапия - лечебна гимнастика, общо укрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, класически лечебен масаж -частичен и на цяло тяло.
6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев 1