Медицински център към МК"Берое"
Медицински център към МК"Берое"

Описание

Център за извънболнична помощ,диагностични и лабораторни изследвания

В "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ ЕООД" се осъществяват следните дейности:

1. Специализирана извънболнична помощ чрез диагностика, лечение, профилактика и наблюдение на пациенти, по следните медицински специалности:
- нервни болести – работи по договор с НЗОК
- кардиология - работи по договор с НЗОК
- урология - работи по договор с НЗОК
- ортопедия и травматология - работи по договор с НЗОК
- анестезиология;
- гастроентерология - работи по договор с НЗОК
- вътрешни болести;
- клинична лаборатория - работи по договор с НЗОК
- образна диагностика – рентгена и 16-срезовия скенер работят по договор с НЗОК
- хирургия - ревматология - работи по договор с НЗОК
- микробиология

2. Медико – диагностични и лабораторни изследвания по:
- образна диагностика – рентген и 16-срезов скенер - работи по договор с НЗОК
- клинична лаборатория - работи по договор с НЗОК

Медицинският център се намира в една сграда и е в тясна колаборация с МБАЛ – Медицински комплекс Св. Ив. Рилски ЕООД.

6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев 1