За нас

МЦ "Ниамед" е частно здравно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ. Създаден е през 2007 г.

Работи с НЗОК и частни здравни фондове, участва в клинични проучвания и работи с най-модерната и високотехнологична апаратура.

Предлага комплексно консултиране от специалисти в различни области и пълен набор изследвания.

Изграден е и Център за репродуктивно здраве, съвместно с клиника "Малинов", София.
МЦ "Ниамед" е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, създаден едновременно с откриването на МБАЛ "НиаМед". 

 

" МБАЛ и МЦ "НиаМед" съществуват и се развиват благодарение на информирания избор на нашите посетители, пациенти и приятели, благодарение на доверието и благодарността, с които те ни обличат, благодарение на добрите думи, които споделят за нас. С такава мощна подкрепа вървим напред", споделя управителя и създател на лечебното заведение - д-р Николай Христов, специалист-акушер-гинеколог.

МЦ "Ниамед" разполага със следните кабинети:

 • Акушеро-гинекологичен кабинет с Женска консултация;
 • Хирургичен кабинет;
 • Гастроентерологичен кабинет;
 • Кабинет Пневмология и фтизиатрия;
 • Преданестезиологична консултация;
 • Кабинет по образна диагностика;
 • Клинична лаборатория;
 • Манипулационна;

В него работят лекари от различни специалности с дългогодишен стаж и водещи специалисти в Старозагорска област.

Медицински център "НиаМед" работи със съвременна апаратура, която позволява навременно диагностициране и лечение на редица болести при амбулаторен преглед и при преглед с насочване от специалист.
Разполага с образно-диагностичен кабинет, включващ рентгеноскопичен и графичен апарат PHILIPS и модерен 4D

Аlocа ProSound ехограф, на който могат да бъдат проведени следните изследвания:

 • Скрининг за вродени аномалии (синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и др. 11-14 г.с.; 14-21 г.с.)
 • Фетална морфология (19-23 г.с.; запис на DVD)
 • УЗД с Doppler (28-34 г.с.)
 • Ехография на тазови органи
 • Абдоминална ехография - черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища, слезка, панкреас, бъбреци и пикочен мехур

В МЦ НиаМед има модерна клинична лаборатория, в която се изработват всички видове анализи: хематологични, хемостазиологични, клинико-химични, уринен анализ, кръвно-газов анализ, електролити, имунологични, високо специализирани (гликиран хемоглобин, миклоалбумин и др.) В лабораторията се изработва обикновена и разширена спермограма.

В МЦ "НиаМед" има създадени специализирани ЛКК- Акушерство и гинекология и Хирургия за извършване на медицинска експертиза на работоспособността ( болнични листи при бременност, операции и др.), издаване на медицински удостоверения.

Разполагаме със стаи, оборудвани с легла за краткосрочно наблюдение (до 48часа).
Този т.нар. стационар е подходящ за следоперативни състояния след манипулации, извършени в МЦ "НиаМед", при които се изисква наблюдение от лекар за известно време след извършване на съответната интервенция, както и при други заболявания, нуждаещи се от временни медицински грижи.