За нас

Нашата цел е да предоставим достъпни и качествени медицински услуги, в комфортна обстановка, с индивидуално внимание към проблемите на всеки отделен пациент.

Клиниката извършва специализирана медицинска и стоматологична помощ, разполага с модерно оборудвани кабинети и висококвалифицирани специалисти, подпомогнати от най-съвременна медицинска апаратура за конвенционална рентгенография, зъбна рентгенография, ехография, аудиометрия и лаборатория, в която се извършват всички видове клинични, микробиологични и цитологични изследвания. Освен с високото ниво на медицинско обслужване, което предлагаме, се гордеем и с модерната визия на нашата клиника.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ :

Рентген

Зъбен рентген

Клинична лаборатория

Посещения по домовете

Медицински удостоверения

Специализиран медицински транспорт

В центъра се извършват общомедицински и специализирани медицински услуги и дейности:

- ранна диагноза и амбулаторно лечение на заболяванията

- профилактични прегледи

- функционални изследвания

- издаване на медицински свидетелства и документи

- дентална помощ

- клинико-лабораторни изследвания

- извършване на манипулации

МДЦ ВИВА работи с:

- пациенти на здравната каса;

- чуждестранните пациенти по условията на техните застраховки