За нас

Медико-диагностична лаборатория”МДЛ-ООД”гр. Бургас е самостоятелно лечебно заведение регистрирано по ЗЛЗ през м.юни 2000г.Лабораторията е пряк наследник на бившата микробиологична лаборатория в бургаската болница. Създадена е преди 40 години от доцент Пенка Сотирова бивш ръководител на катедра по микробиолгия и вирусология МУ Ст.Загора.

От 2000-та година лабораторията извършва изследвания на почти всички разпространени в България инфекциозни болести –микробиологични, паразитологични и вирусологични. Всяка година се разширява спектъра на изследванията и се усъвършенствуват методиките.

Лабораторията обслужва болнични и доболнични пациенти. Работи с НЗОК.Извършва профилактични изследвания за медицински документи. Издава документи за извършване на изследвания с доброволни застрахователни фондове. Сключва договори с други лечебни заведения за извършване на изследвания.

Разработена е система за извършване на изследвания от врата до врата. Има възможност и за извършване на колективни изследвания. Резултатите от изследванията могат да се получават по електронната поща.

Заявки за извършване на изследвания за здравни книжки по места и получаване на резултатите лично могат да се правят на страницата на лабораторията.