За нас

Медицински Център "ОРФЕЙ" е специализирано лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през месец Април 2013 година.

Центърът осъществява пълния обем извънболнична медицинска помощ в редица високоспециализирани и тясно профилирани дейности, изискващи специална апаратура и висока квалификация.Медицински Център "ОРФЕЙ" е специализирано лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през месец Април 2013 година.

Центърът осъществява пълния обем извънболнична медицинска помощ в редица високоспециализирани и тясно профилирани дейности, изискващи специална апаратура и висока квалификация.

Нашата основна цел е да посрещнем високите нужди на нашите пациенти и да отговорим на тях с най-съвременните методи на диагностика и лечение, като по този начин се погрижим адекватно за тяхното здраве.

Областите, в които предлагаме специализирана медицинска помощ са следните:

 • Кардиология
 • Ревматология
 • Едокринология и болести на обмяната
 • Нефрология
 • Хематология
 • Гастроентерология
 • Ортопедия


Медицински център "Орфей" извършва следните специализирани дейности:

Медицински прегледи
Профилактични прегледи
Ехокардиография (ЕхоКГ)
24 часово проследяване на АКН (Холтер)
Ехография на коремни органи
Ехография на малки и големи стави
Ехография на щитовидна жлеза
Ехография на гърди

В Медицински Център "Орфей" работят висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален стаж и сериозен практически опит.

 • кардиолог- Д-р Владимир Желев - специалист по кардиология и вътрешни болести.
 • ревматолог- Д-р Силвия Желева - специалист по ревматология и вътрешни болести.
 • нефролог- Д-р Веселин Христозов - специалист по нефрология и вътрешни болести.
 • хематолог- Д-р Веска Иванова - специалист по хематология и вътрешни болести.
 • ендокринолог- Д-р Емилена Вучкова - специалист по ендокринология и вътрешни болести.
 • гастроентеролог- Д-р Димитър Димитров - специалист по гастроентерология и вътрешни болести.