За нас

Медицински център „ОФТА-НЕВРО” е създаден през 2006 година като първия и единствен и досега офталмоневрологичен център в България. Това е модерно здравно заведение, специализирано в извънболнична помощ по неврология, офталмология и психиатрия. Оборудван с последно поколение високотехнологична апаратура, производство на световноизвестни фирми от САЩ, Япония и Европа, позволяваща да се извършват най-прецизни изследвания за ранна диагностика, проследяване и лечение на всички офталмоневрологични заболявания.

 

В медицинския център работят лекари, водещи в областта си, специализирали в най-добрите клиники в Европа и САЩ, хабилитирани преподаватели. Екипът от лекари говори свободно английски, руски и гръцки език.

Медицински център „ОФТА-НЕВРО” е създаден през 2006 година като първия и единствен и досега офталмоневрологичен център в България.

Центърът се намира в кв. Дианабад

Това е модерно здравно заведение, специализирано в извънболнична помощ по неврология, офталмология и психиатрия. Оборудван с последно поколение високотехнологична апаратура, производство на световноизвестни фирми от САЩ, Япония и Европа, позволяваща да се извършват най-прецизни изследвания за ранна диагностика, проследяване и лечение на всички офталмоневрологични заболявания.

 

В медицинския център работят лекари, водещи в областта си, специализирали в най-добрите клиники в Европа и САЩ, някои от тях хабилитирани преподаватели. Екипът от лекари говори свободно английски, руски и гръцки език.

 

Oт 2020 г. МЦ „ОФТА–НЕВРО“ ЕООД е сертифициран за център за извършване на клинични проучвание на нови медикаменти.

 

Медицинският център работи и по договор с НЗОК.

 

Дейности:

 

Офталмологични:

• Наблюдение „in vivo” и документиране с дигитална камера по време на биомикроскопско изследване на преден и заден сегмент на окото, ретинална фотография – изследване и фотографиране на състоянието на зрителния нерв и ретината, ранна диагностика на глаукома и макулна дегенерация.

• Офталмоскопия.

•Изследване на ретинната периферия – профилактика на преаблационните състояния и диабетната ретинопатия.

• Компютърна периметрия – ранна диагностика на глаукома и неврологични и офталмоневрологични заболявания.

• Изключително точна и прецизна диагностика на рефракцията с помощта на последно поколение компютърен автокераторефрактометър, който позволява извършването на кератометрия, необходима за най-точно напасване на меки и твърди контактни лещи.

• Комфорт и удобство по време на напасване на очилата с фороптер – модерен апарат за изследване на рефракцията.

• Изследване на преднокамерния ъгъл – при глаукома.

• Изследване на вътреочното налягане и проследяване с тонометрична крива.

• Изследване на стереозрение.

• Изследване на цветно зрение.

• Електрофизиология на зрението - електроретинография (ЕРГ), зрителни евокирани потенциали (ЗЕП).

• Определяне нивото на слъзната секреция, проходимостта на слъзните пътища, промивка на слъзните канали, поставяне на колагенови и силиконови тапи.

• Извършват се и консултации при заболявания на клепачите, естетични и реконструктивни операции .

• Детска офталмология – лечение на амблиопия, дакриоцистит, птоза.

• Невроофталмология.

• Диагностика на "редки очни болести" - пигментен ретинит, болест на Щаргард, болест на Бест и др
• Диагностика и лечение на диабетна ретинопатия
• Диагностика и лечение на макулна дегенерация.
• Диагностика и лечение на възпалителни заболявания. - кератити, увеити и др.
• Диагностика и лечение на катаракта.
• Диагностика и лечение на глаукома.

 

Естетични процедури:

• Поставяне на Ботокс, хиалуронова киселина и колаген за корекция на бръчки и обем

• Пластични операции на клепачи

 

Неврологични консултации:

• Лечение на остра и хронична болка.

• Диагностика и лечение наостри и хронични главоболия.

• Лечение на мигрената – медикаментозно и рефлексно с апарата ”Cefaly”,.

• Диагностика и лечение на болки в шията и гърба.

• Диагностика и лечение на инсулти и слединсултни състояния.

• Епилепсия – диагностика и лечение.

• Множествена скрлероза – диагностика и лечение.

• Паркинсонова болест и паркинсонови синдроми – диагностика и лечение.

• Диагностика и лечение на заболяванията на периферната нервна система.

• Невропатна болка – диагностика и лечение.

• Диагностика и лечение на деменции.

• Офталмоневрологични заболявания – диагностика и лечение.

• Отоневрологични заболявания – диагностика и лечение.

 

Невропсихологични консултации:

• Лечение на речеви и говорни разстройства.

• Невропсихологични тестове. Е-SAND

Mini –Mental State Examination

• Когнитивен скринингов тест – Isaacs’SetTest(IST)

• Функционална скала 4-IADL

• Тест за зачертаване на Zazzo– ZCT

 

Психиатрични и психологични консултации:

• Диагностика и лечение на тревожни състояния.

• Диагностика и лечение на панически разстройства.

• Диагностика и лечение на депресивни състояния.

• Диагностика и лечение на страхови и натрапливи състояния.

• Индивидуална психотерапия.

• Семейни консултации.

 

НАШИЯТ ЕКИП
В медицинския център работят лекари, водещи в областта си, специализирали в най-добрите клиники в Европа и САЩ, хабилитирани преподаватели. Екипът от лекари говори свободно английски, руски и гръцки език.
проф. д-р ЛЮБОМИР ХАРАЛАНОВ ХАРАЛАНОВ д.м. - СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОЛОГИЯ
1980 г. висше медицинско образование в Медицинска академия - София, специалност медицина.
1986 г. призната специалност по неврология
2000 г. придобита научно образователната степен “Доктор” след защита на дисертация на тема ”Слухови мозъчно-стволови предизвикани потенциали при болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение”
2005 г. научно звание от ВАК на Министерски Съвет -Доцент по неврология
Началник клиника по неврология при Национална кардиологична болница
Консултант на НЗОК
Председател на комисия „Неврология и психиатрия” към Комисия по позитивен лекарствен списък
Специализирани курсове:
Основен курс по анестезиология и реанимация
Лицензи за ВСД: “Евокирани потенциали”
„Ултразвукова диагностика на нервната система”
„Клинична електрофизиология”
„Клинична невропсихология”
Рационализации:
Две признати рационализации от ТИС на Медицинска академия – София
Главен изследовател на проучвания (фаза ІІ,ІІІ и ІV) при болни с множествена склероза, Паркинсонова болест, епилепсия, хронична болка, Болест на Алцхаймер, съдови заболявания и др.
Публикации: Съавтор на 98 научни доклади и участия в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми
Доц. д-р ЕЛЕНА МЕРМЕКЛИЕВА д.м. - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
1997 г. Завършва висше медицинско образование в Медицински университет- София с отличен успех, Магистър по медицина.
2002 г. призната специалност по офталмология.
2018 г. придобита научно-образователна степен "Доктор" след защита на дисертационен труд на тема "Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет"
2017 г. преподавател по офталмология на лекари-специализанти към Катедра по офталмология при МУ - София
2018 г.преподавател по офталмология на студенти мед. сестри към МУ - Варна филиал В. Търново
2020 г. Доцент в Медицински факултет при Софийски Университет “Св. Климент Охридски” УБ “Лозенец”
2008 – 2020 г. офталмолог в УМБАЛ “Александровска”, Катедра по офталмология, МУ – София
Специализирани курсове:
“Флуоресцеинова ангиография при заболявания на хориоретината и индикации за лазертерапия”
“Ултразвукова диагностика в офталмологията”
"Очедвигателни разстройства"
"Травматични увреждания на окото"
"Основи на здравния мениджмънт"
"Здравен мениджмънт на доболничната и болнична медицинска помощ"
"Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването"
"Трансплантация на роговица"
Bтора национална школа "Съвременна факохирургия"
"Компютърна периметрия"
"Лазери в офталмологията"
"Факоемулсификация"
Трета национална школа "Съвременна факохирургия"
“Хирургия на катаракта – с практически занимания”
Естетична медицина – филъри – Teosyal
Естетична медицина – филъри – Radiesse
Естетична медицина – филъри – Juvederm
2-ри Балкански Wetlab Phacoemulsification and Vitrectomy
3-ти Балкански Wetlab Phacoemulsification and Glaucoma
Естетична медицина – филъри – Princess
Естетична медицина – “Guna MDs Колаген мезотерапия”
Естетична медицина - Botox - практическо приложение
“Latest technical news in fitting multi-focal contact lenses”
“Age related macular degeneration course”
5-ти Балкански Wetlab Glaucoma Surgery and Vitrectomy
WET LAB with LUXOR & CENTURION
“Флуоресцеинова ангиография при заболявания на хориоретината с практически занимания”
“Лазертерапия в офталмологията с практически занимания“
“Eхография с практически занимания“
Critical appraisal course – CPD Certificate of Completion
126 Teaching Course and Quiz with International Faculty Retinal and itreous surgery, AMD
Good clinical practice for investigators in Bulgaria
Компютърна периметрия
Интравитреално приложение
Good clinical practices NIDA Clinical Trials Network Certificate
Трансплантация на роговица
Специализации в чужбина:
2007 г. Спициализация в Moorfields Eye Hospital – London – окулопластика, роговица, катаракта, витреоретинална хирургия
2008 г. Спициализация в New York Eye & Ear Infirmary – пластична и реконструктивна хирургия на клепачи, хирургия на орбита и лакримална система
2008 г. Спициализация в University Eye Clinic – Ljubljana – ОСТ, ФА, лазертерапия, електрофизиология, невроофталмология
2012 г. “Salzburg Weill Cornell Seminar in ophthalmology” – Austria
2013 г. Специализация в Mahatme Eye Bank & Eye Hospital – India – практически курс хирургия на катаракта, факоемулсификация
2017 г. Roland Consult Hands-On-Course in Electrophysiology and Imaging-Berlin, Germany
2019 г. ”Basic surgical retina” – Alcon Experience Center – Barcelona, Spain
Спечелен SOE Educational grant - 2007
Спечелен IFOS/ICO International Fellowship- 2008
Спечелен ЕBO grant for teachers – 2008
Спечелен AAF/OMI grant – 2012
Публикации: автор и съавтор на 95 научни доклади и съобщения.
2018 г. публикувана монография "Електрофизиология на зрението основни принципи и клинично приложение"
2018 г. издадено практическо ръководство „Електрофизиологични методи в офталмологичната и офталмоневрологичната практика“
2020 г. публикувана монография "Наследствени ретинални дистрофии"
Главен изследовател и съизследовател в клинични проучвания фаза III – Сертификат за добра клинична практика при клинични проучвания в България
Съавтор на разработка на тема “Слухови стволово мозъчни предизвикани потенциали при мозъчни инсулти”, финансирана от МУ- София
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания 2017 - 2018 на тема “Нов подход към вземане на решение“.
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от МУ- София на тема „Разработване на прицелен панел-базиран
генетичен тест за идентифициране на мутации, водещи до наследствени очни заболявания“ 2019-2020,
Съавтор на научно-изследователски проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания 2019 – 2020 на тема „ Геномен анализ за идентифициране и характеризиране на нови гени за дегенерация на ретината при български родословия“
Член на редакционната колегия на специaлизирано медицинско списание „Medicart”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “International Journal of Ophthalmology &Visual Science (JOVS)
Рецензент на резюмета на Световния конгрес по офталмология в Гуадалахара-Мексико – 2016
Рецензент на статии в реферирани списания в световните база данни Scopus, Web of science
Рецензент на статии в реферирани списания в световните база данни Scopus, Web of science с ISI импакт фактор
Регистрирана в Регистъра за научна дейност в НАЦИД
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “The Clinical Ophthalmologist Journal”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Diabetes and Islet Biology”
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Acta Scientific Ophthalmology“
Член на редакционната колегия на специaлизирано международно медицинско списание “Journal of Ophthalmology and Eye Disorders”

 

Апаратура:
• Последно поколение дигитален биомикроскоп с вградена камера на японската фирма “Topcon”.
• Компютърен автокераторефрактометър “Topcon”.
• Фороптер на американската фирма “Reichert”.
• Офталмологичен унит с проектор “Topcon”.
• Автоматизиран компютърен периметър на полската фирма “Optopol”.
• Апланационен тонометър тип “Goldmann” на швейцарската фирма “Haag – Streit International”.
• Последно поколение апарат за диагностика в амбулаторни условия на нарушения на съня с полифизиограф „SOMNOcheck micro” на немската филма ”Weinmann”
• Дванадесет канален ЕКГ апарат на американската фирма „Mortara Instrument”
• Последно поколение апарат за лечение на мигрена на белгийската фирма ”Cefaly”, със световна премиера месец октомври 2010 година.
• Дванадесетканален 24-часов ЕКГ-холтер на американската фирма „Mortara Instrument”.
• Доплерсонограф на френската фирма “Diatecnic”.

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2022
default image
Наследствени ретинални дистрофии

https://authorservices.wiley.com/index.html#register Поредна статия на доц. д-р Елена Мермеклиева...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2021
default image
Регистрираха първите в света капки, които заместват очилата за близо

Неотдавна доц. Мермеклиева информира обществеността за наличието на клинични проучвания в областт...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2021
default image
Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледство

Доц. д-р Елена Мермеклиева, д.м.: Очакваме нови медикаменти за коригиране на далекогледствоТакъв ...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2021
default image
интервю с доц. Мермеклиева: ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА МНОГО ВАЖНИ В РАННАТА ДИАГНОСТИК...

  - Доц. Мермеклиева, какво представляват електрофизиологичните методи в офталмологията? Защо пре...

Публикации

Наследствени ретинални дистрофии
Публикация
Наследствени ретинални дистрофии
 Регистрираха първите в света капки, които заместват очилата за близо
Публикация
Регистрираха първите в света капки, които заместват очилата за близо
МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2021
МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Пациентите за нас:

Благодарни пациенти:

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Доц. Елена Мермеклиева: Електрофизиология на зрението

Електрофизиологичните (ЕФ) методи са обективни методи за изследване функцията на зрителния анализ...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Ново лечение на глаукома и макулна дегенерация

МЦ „ОФТА–НЕВРО“ предлага нова терапия и безплатно проследяване на пациенти с глаукома и макулна д...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Нашите специалисти съветват: Глаукома

Глаукомата е тежко инвалидизиращо заболяване, една от най-честите причини за необратима слепота в...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Нашите специалисти съветват: Макулна дегенерация

Макулната дегенерация свързана с възрастта е хронично дегенеративно заболяване на макулата (центр...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Нашите специалисти съветват: Диабетна ретинопатия

Захарният диабет е широко разпространено системно заболяване, което засяга целия организъм и води...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Нашите специалисти съветват: Наследствени ретинални дистрофии

Наследствените ретинални дистрофии са хетерогенна група наследствени заболявания със сравнително ...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Нашите специалисти съветват: Амблиопия /мързеливо око/

Амблиопията, позната още под наименованието „мързеливо око” , представлява състояние на намалено ...

МЦ ОФТА-НЕВРО създаде публикация
2020
default image
Доц. д-р Елена Мермеклиева: Очните заболявания - медицината напредва все повече

Учени разработват капки, с които да бъде коригирано далекогледството (хиперметропията). Целта на ...