д-р Ирена Петкова
д-р Ирена Петкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Петър Тороманов
д-р Петър Тороманов
Образна диагностика
д-р Евгени Гинев
д-р Евгени Гинев
Нервни болести / Неврология
д-р Николай Милушев
Никола Стоянов  Николов
Никола Стоянов Николов
Нервни болести / Неврология
д-р Лилия Георгиева
д-р Иван Зафиров
доц. Игнат Петров, дм
доц. Игнат Петров, дм
Гериатрична медицина
Анелия Костова
д-р Иванка Павлова
Orthoteh
Yuliyan Kirov