Виктория Илиева  Рацова
Виктория Илиева Рацова
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Десислава Николова
д-р Десислава Николова
Акушерство и гинекология
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Моника Димитрова Божкова
Д-р Моника Димитрова Божкова
Нервни болести / Неврология
д-р Ирена Петкова
д-р Ирена Петкова
Общопрактикуващ лекар
Доц. Игнат Петров, дм
Доц. Игнат Петров, дм
Гериатрична медицина
д-р Евгени Гинев
д-р Евгени Гинев
Нервни болести / Неврология