Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология

Описание

-ехограф за изследване на тазобедрени стави при новородени и кърмачета;

-ехограф за изследване на опорно-двигателния апарат при възрастни;

-остеонденситометър за изследване на костна плътност;

-апарат за изследването ДЕКСА за прецизно диагностициране на остеопороза.  

, България