Офталмология
Офталмология

Описание

-авторефрактометър, който засича диоптрите при широка и при тясна зеница;

-биомикроскоп за оглеждане на преден и заден очен сегмент;

-апарат за вътреочно налягане;

-компютърен периметър за изследване хода на зрителния нерв през целия мозък. 

, България