Неврология

Неврология

, България

Описание

- електромиограф за диагностика на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.