Неврология
Неврология

Описание

- електромиограф за диагностика на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

, България