доц. Петя Андреева, дм
доц. Петя Андреева, дм
Акушерство и гинекология
Любослава Вълкова
доц. Таня Николова Тимева
доц. Таня Николова Тимева
Акушерство и гинекология
д-р Емел Агуш