Които администрира

Събития

Kръгла маса на тема “Рисково акушерство”
Само за специалисти
Акушерство и гинекология
Kръгла маса на тема “Рисково акушерство”
Курс/семинар,  Отворено Събитие
2 Участници
XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
Само за специалисти
XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
8 Харесвания
2 Участници