Асистирана репродукция
Асистирана репродукция

Описание

Екипът на Медицински комплекс „Д-р Щерев” полага основите по прилагането на най-модерните технологии за лечение на безплодието в България не само с въвеждането на съвременни подходи и методи, но и с обучението на много лекари и биолози за прилагане на Асистирани репродуктивни технологии (АРТ).

През изминалите над 25 години, доц. д-р Атанас Щерев, съвместно с екипа от лекари и ембриолози, за пръв път в български условия извършват редица важни нововъведения, по-важните, от които са: раждане на първото „бебе в епруветка” в България (1988 г.), прилагане на метода ICSI (инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката, 1996 г.), прилагане на метода PESA (подкожно аспириране на сперматозоиди от епидидима, 1998 г.), прилагане на техниката асистиран хетчинг (излюпване); (2003 г.), успешно клинично приложение на ко-култувиране на ендометриални клетки, предназначен за пациентки с неуспешни ин витро или ICSI опити (2006 г.), прилагане на метода MACS (2010 г.), прилагане на предимплантационната генетична диагностика (2011), внедряване на анализа на делителното вретено на яйцеклетката (2013) и ембриоскопията (2013 г) и др.

През 2012 г. стартира разширяването на нашата дейност с откриването на новата ни сграда – първата стъпка от проекта за развитие във високотехнологична многопрофилна болница за женско здраве, репродуктивна и регенеративна медицина. Сериозни усилия полагаме и в разгръщане на направлението за женска консултация и фетална медицина (фетална морфология, фетална ехокардиография, скрининг на бременността и фетална инвазивна диагностика), обезпечени с модерна апаратура и високвалифицирани специалисти.

Допълнително признание за професионалните умения и експертизата на екипа в областта на асистираната репродукция, е избирането на двама специалисти за национални представители на България към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) с 4-годишен мандат (акушер-гинеколога д-р Таня Тимева и биолог-ембриолог д-р Таня Милачич) – от 2011 г. до 2014 г. От м. април, 2011 г., д-р Таня Милачич е и единственият представител на България в Специалната група по интереси „Репродуктивна генетика” към ESHRE.

В допълнение, всички ембриолози са сертифицирани от престижната европейска организация (ESHRE) – трима от тях са удостоени със званието „Старши клиничен ембриолог”, а останалите притежават сертификат за „Клиничен ембриолог”. През декември, 2011 г. ембриолог Петя Пенкова успешно завършва модул за дистанционно обучение към Global Fertility Academy на тема „Ембриология и ин витро оплождане”.

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31