Отделение - Кардиологично отделение със сектор Инвазивна кардиология
Отделение - Кардиологично отделение със сектор Инвазивна кардиология

Описание

Завеждащ отделение:

Д-р Орлин Радев

Лекари :

Д-р М.Хазан

Д-р К.Костов

Д-р Б. Николовски

Д-р И.Кръстевски

Д-р К.Асеновски

Кардиологичното отделение в МБАЛ “Черноморска- Бургас” , развива следните дейности :

-пълна гама диагностично – консултативна и лечебна дейност в амбулаторни условия .Извършват се кардиологични прегледи ЕКГ, сърдечна ехография , велоергометричен стрестест , холтер ЕКГ диагностика и холтер за артериално кръвоналягане.

-пълна гама развитие на кардиологична болнична помощ в следните дейности :Инвазивна кардиология;Временна и постоянна електрокардиостимулация;Неинвазивна кардиология

, България