Отделение - НЕОНАТОЛОГИЯ
Отделение - НЕОНАТОЛОГИЯ

Описание

Завеждащ отделение:

Д-р Стилияна Томова

Д-р Мирослава Колева - ординатор

Д-р Дора Велева- ординатор

Д-р Соня Ставрева- ординатор

Д-р Валентина Хруснова- ординатор

Старша медицинска сестра:Нина Златева

, България