Отделение - Неврология
Отделение - Неврология

Описание

Началник неврологично отделение:

Д-р Константина Михайлова Турлакова

Д-р Галин Белев- ординатор

Д-р Павлинка Хубанова-ординатор

Д-р Радослава Чапанова - ординатор

Старша медицинска сестра Михалева


В неврологичното отделение се провежда.

- Спешна лечебно- реанимационна дейност

-Диагностично- лечебна дейност.

Лекуват се болни със заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения.

Осъществява се спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро нарушение на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки.Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно съдовата болест.

, България