Отделение - Обща и клинична патология
Отделение - Обща и клинична патология

Описание

Завеждащ отделение :

Д-р Станислав Стоянов

Диагностични дейности:

1. Морфологични диагностики :

 • Доболнична:
 • -ендоскоскопска
 • -пункционни биопсии/ ТАБ/
 • -амбулаторна хирургия
 • Болнична:
 • -оперативен материал
 • -ендоскопски материал
 • -интраоперативна спешна диагностика / гефрир/
 • 2.Цитологична дейност:
 • Доболнична:
 • -профилактична / скрининг/ цитологияна дейност
 • -изливи от телесни кухини
 • -пунктати
 • -инвазивни методи
 • 3.Консултативни дейности:
 • -цитологична
 • -хистологияна
 • 4.Паталогоанатомични аутопсии
, България