Клинична лаборатория
Клинична лаборатория

Описание

Началник Лаборатория :

Д-р А.Хамрушо

Клинични лаборанти:

Янита Митева

Мариела Бояджиева

Теодора Николаева

Клинична лаборатория към МБАЛ "Черноморска- Бургас:

- предоставя резултати всеки ден

- извършва ежедневен вътрешен контрол

- редовно участва в Националната система за външна оценка на качеството

- разполага със съвременна медицинска апаратура за анализ на следните изследвания:

хематология

биохимия

електролити

кръвосъсирване и коагулация

урина

имунохимия

хормони

туморни маркери

КГА

Клинична лаборатория към МБАЛ "Черноморска- Бургас" работи със затворена система за вземане на кръв, което осигурява безопасност и за пациента и за персонала.

, България