За нас

„Медицински център Д-р Маджуров“ ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, основан през 2012 г. Намира се на партерния етаж на МБАЛ Д-р Маджуров ООД .

Медицинският център притежава специализирани кабинети за доболнична помощ, оборудвани с апаратура, позволяваща бърза и прецизна диагностика. В лечебното заведение се извършват и високо-специализирани дейности (ВСД), експертизи за временна нетрудоспособност (има разкрити ЛКК комисии), манипулации, вземане на материал за изследване, насочване на пациенти за хоспитализация (при необходимост) и издаване на други документи, свързани с дейността.

В „Медицински център д-р Маджуров“ ООД работят утвърдени медицински специалисти по хирургия, педиатрия , ото-рино-ларингология, гастроентерология, неврология, кардиология, психиатрия, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиология. Можем да Ви предложим медицински услуги от високо качество, като обърнем персонално внимание на всеки обърнал се към нас пациент, както по здравна каса, така и на платен прием.