Описание

Очна болница "БУРГАС" е единствената специализирана очна болница на територията на Югоизточна България. Извършва многоспектърна дейност – прецизна диагностика, лазерно и хирургично лечение на очните заболявания.

СОБАЛ "БУРГАС" е единствената специализирана очна болница на територията на Югоизточна България. Разполага със собствен стационар. Извършва многоспектърна дейност – прецизна диагностика, лазерно и хирургично лечение, лазерна корекция на зрението. Прилагат се най-съвременните технологии, осигуряват се консултации и операции от водещи специалисти в страната. Пациентите, потърсили помощта ни, могат да разчитат на висококвалифициран екип от специалисти, както и на супермодерна апаратура.

СОБАЛ "БУРГАС" е акредитирана с най-високата оценка за максималния срок от 5 години. Различното и новото във философията на болницата е схващането, че квалифицираният екип и модерната апаратура не са достатъчни и не са всичко, което едно лечебно заведение трябва да предлага. Наред с тях, с не по-малко важно значение е вниманието и уважението към пациентите. 

Специализирана очна болница „Бургас”  има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична помощ на всички задължително здравноосигурени лица за следните клинични пътеки:

  • № 131 Оперативно отстраняване на катаракта
  • № 133 Хирургично лечение на глаукома
  • № 134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
  • № 135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
  • № 136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
  • № 138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
  • № 139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
  • № 140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и при травми

 

"СОБАЛ-Бургас" ООД. ...
Д-р Николай Иванов
Д-р Николай Иванов
Д-р Методи Иванов
Д-р Методи Иванов
Болнична стая
Болнична стая