Описание

МБАЛ е създадена през 1903 г. с Указ на цар Фердинанд като Девета дивизионна болница с цел медицинско осигуряване на армията в централна Северна България - задача, която болницата изпълнява и до днес.

В МБАЛ - Плeвен са разкрити следните лечебни звена: диагностично-консултативен блок и отделения по хирургия, вътрешни болести, неврология, физиотерапия, анестезиология и интензивно лечение. Освен законово регламентирания контингент, в болницата могат да се лекуват граждански лица по сключените със Здравноосигурителната каса лечебни пътеки (астма, захарен диабет, ингвинална херния, нарушения на сърдечния ритъм, остър апендицит, пневмония, сърдечна недостатъчност, ХОББ, хронични заболявания на сливиците.