Последователи
д-р Светла Маркова
д-р Светла Маркова
Акушерство и гинекология
Христо Пламенов Христов
д-р Красимир Трифонов
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Борислав Ганев
д-р Юри Йорданов
д-р Юри Йорданов
Общопрактикуващ лекар
Мария Томова Петрова