Операционно и хирургично отделение
Операционно и хирургично отделение

Описание

Операционно и хирургично отделение във ВМА-МБАЛ-Плевен

Операционно и хирургично отделение във ВМА-МБАЛ-Плевен, разполага с 20 хирургични легла. Работи се по Здравна каса по 30 клинични пътеки. Предимствата на хирургията във ВМА-МБАЛ-Плевен, са че на пациентите не се налага да доплащат за избор на екип, приемат се без листа на чакащите и се лекуват цвилни лица без ограничения.

Операционният блок е новоизграден и отговаря на всички съвременни изисквания - микробиологична защита, антибактериални повърхности, както и модерна апаратура. Лапароскопският апарат е последно поколение и е на водеща фирма производител, а годишно в отделението се извършват около 60 лапароскопски операции. Екипът в Хирургичното отделение работи предимно в областта на коремната или т.нар. висцерална хирургия.

Обемът на работа е от 800 до 1000 операции годишно. Основно се работи в областта на колопроктологията /доброкачествени и злокачествени заболявания/, лапароскопска, детска и жлъчно-чернодробна хирургия от много голям, голям и среден обем. Прилагат се и интервенции за корекция на дефекти на предна коремна стена. 

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
+35964890630+35964890631