Отделение по образна диагностика
Отделение по образна диагностика

Описание

В отделението по образна диагностика се извършва пълния обем рентгенови изследвания

Отделението разполага с графичен и скопичен пост, мобилен кугел за пациенти в тежко състояние, както и за операционна зала. Годишно в отделението по образна диагностика са извършват около 9000 рентгенологични изследвания. 

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
+35964890828