За нас

ДКЦ Сити Клиник предлага комплексни извънболнични диагностични и лечебни дейности. Ние сме единственото лечебно заведение в България и региона, което е оборудвано с последно поколение 3-Тесла Магнитен Резонас и най-високотехнологичния комплекси за Образна диагностика.

ДКЦ Сити Клиник предлага комплексни извънболнични диагностични и лечебни дейности, както специализирани образни и лабораторни изследвания.

Пациентите имат достъп до голямо разнообразие от услуги, които включват както конвенционални, така и високотехнологични изследвания и процедури. Ние сме единственото лечебно заведение в България и региона, което е оборудвано с последно поколение 3-Тесла Магнитен Резонас и притежава един от най-високотехнологичните комплекси за Образна диагностика.

Ние прилагаме мултидисциплинарен подход при определяне на най-подходящия индивидуален план за лечение на пациента. Този екипен подход свежда до минимум риска от усложнения и гарантира сигурността на всички пациенти на Сити Клиник.

ДКЦ Сити Клиник работи по договор с НЗОК.

Нашите специалисти работят в следните направления:

 • кардиология
 • кардиохирургия
 • ангиология и флебология
 • съдова хирургия
 • неврология
 • гастроентерология
 • пулмология
 • ендокринология
 • акушерство и гинекология
 • мамолог
 • детски болести
 • дерматология и венерология
 • очни болести
 • урология

В Диагностично-консултативния център има функционални кабинети за извършване на следните дейности:

 • неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система:
  24 часа ехокардиография (включително трансезофагеална)
  24 часа холтер ЕКГ, ЕКГ стрес-тест (велоергометрия)
 • диспансерен кабинет за контрол на пациенти, носители на кардиостимулатори
 • диспансерен кабинет за пациенти с атеросклетроза
 • ехо-доплерово изследване на артерии и вени
 • електромиография (ЕМГ)
 • електроенцефалография и евокирани потенциали (ЕЕГ)
 • горна и долна ендоскопия
 • онкопрофилактична дейност
 • кабинет за функционално изследване на дишането и фибробронхоскопия
 • амбулаторна операционна зала с легла за предоперативна и следоперативна подготовка
 • програма „Проследяване на бременност”
 • програма „Детско здравеопазване“
 • програма „Спри и се прегледай“

Диагностично-консултативен център Сити Клиник работи със следните здравни фондове:

 • „Животозастрахователен институт“ АД
 • „ДЗИ животозастраховане“ АД
 • Застрахователна и здравноосигурителна компания “Надежда“ АД
 • Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“ ЗАД
 • Застрахователна компания „Уника живот“ АД
 • „Евроинс здравно осигуряване“ застрахователно ЕАД
 • Здравноосигурителна компания „Фи Хелт“ АД
 • Застрахователно акционерно дружество „Виктория“ АД
 • „Дженерали застраховане“ АД
 • ЗАД „Булстрад живот“
 • „Виена иншуърънс груп“
 • Дейвид Шийлд