За нас

Евромедик България е част от Euromedic International - един от най-големите инвеститори и оператори на здравни услуги в Европа.

Компанията предлага най-добрите услуги в областта на рентгеновата диагностика, клиничните лаборатории, грижа за бъбречно- и онко-болни пациенти в нейните 195 изцяло собствени медицински центъра.

На територията на България разполага с 6 центъра за образна диагностика

СМДЛОД МЕДИСКАН Стара Загора

  • Центърът става част от Евромедик България Март 2009 г.
  • Оборудван с магнитният резонанс с Siemens Vision plus 1,5 Tesla магнитно поле


СМДЛОД  МЕДИСКАН Стара Загора

Ядрено Магнитния Резонанс (ЯМР) е диагностична техника базирана на принципите на магнитния резонанс. ЯМР използва силно магнитно поле и радио-честотни вълни, за да създаде детайлни образи на вътрешните органи и клетки. ЯМР може да се използва за изследване на почти всички части на тялото и най-често се използва за изследване на мозъка, ставите, дисковете на гръбначния стълб. Магнитният резонанс не използва йонизираща радиация, а използва магнитно поле за ядреното намагнетизирине на водородните атоми на водата в човешкото тяло.