Клиника по ревматология
Клиника по ревматология
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15