Клиника по онкология и хематология
Клиника по онкология и хематология
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15