Клиника по онкология и хематология

Клиника по онкология и хематология

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15