Клиника по хематология

Клиника по хематология

4000, Пловдив, бул. В. Априлов №15 А