Клиника по хематология

Клиника по хематология

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов №15 А