Клиника по хематология
Клиника по хематология
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов №15 А