Клиника по педиатрия и генетични заболявания
Клиника по педиатрия и генетични заболявания

Описание

Лечение и профилактика на заболявания на отделителната система.
4000, Пловдив, България, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А
+35997857066