За нас

Стационарният блок включва Клиниката по хематология с три отделения и обособени направления в тях. Клиниката по хематология е единствената клинична структура в България, която отговаря в пълен обем на медицински стандарт „Клинична хематология” за ІІІ ниво на компетентност

Стационарният блок включва Клиниката по хематология с три отделения и обособени направления в тях.

Клиниката по хематология към СБАЛХЗ е единствената клинична структура в България, която отговаря в пълен обем, както на минималните, така и на допълнителните изисквания на медицински стандарт „Клинична хематология” за ІІІ ниво на компетентност.

Тя е водеща структура с над 65-годишна история в национален мащаб по отношение на лечението на кръвните заболявания. Разполага с модерна клинична база, представена от пълен спектър звена за консултация и лечение на хематологично болни с използването на:

  • хемотерапия
  • конвенционална и високодозова химиотерапия
  • таргетно-ориентирано лечение
  • миелоаблативни режими

Наличието и функционирането на трансплантационен център в СБАЛХЗ-ЕАД представлява значителен скок в клиничната хематология, с което клиниката получава напълно завършен по Ервопейските стандарти облик. 

Стационарният блок съсредоточава болни от цялата страна, които получават необходимата консултация в специализираните клинични комисии по лимфоми, левкемии и трансплантации на ХСК. Създадени са условия за прилагане и изпитване на нови лечебни препарати при съответните законови правила.

През четири годишния период 2009-2012 год. след преобразуването на болницата се очертават няколко основни тенденции. На първо място СБАЛХЗ-ЕАД затвърди позициите си на наистина национален диагностично-лечебен център, в който са концентрирани и решават своите терапевтични проблеми най-тежко болните пациенти с онкохематологични и немалигнени хематологични заболявания. Това ясно се вижда от структурата на заболеваемоста, която подлежи на диагностично уточняване и терапевтично манипулиране в Клиниката по хематология.