Отделение по клинична хематология
Отделение по клинична хематология

Описание

Отделението по клинична хематология  предлага високоспециализирани диагностични и лечебни дейности при болни с хематологични заболявания, както и продължително наблюдение и болнично лечение на хронично болни хематологични пациенти и застрашени от заболяване лица. В отделението се осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на клиничната хематология, насочена към прилагане на съвременни медицински технологии и разработване и внедряване на съответните програми и методи.

Отделението по клинична хематология като част от клиниката, представлява фундамента, върху който се изгражда цялостната диагностично-лечебна доктрина. Със своя значителен обем - най-голям на територията на страната, то се превърна в модератор на най-съвременните тенденции за структуриране на модерна терапевтична стратегия в областта на хематологията за цялата държава.

, България