За нас

Какво е ХАЙФУ? Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени, така и злокачествени.

HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук” (High Intensity Focused Ultrasound).

Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес.

Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2017
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2016
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2015
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2015

Публикации

ХАЙФУ Център „Света Марина – Плевен“ дари с рожба още една своя пациентка
ХАЙФУ Център „Света Марина – Плевен“ дари с рожба ощ...
Статия
Доц. д-р  Добромир Димитров участва в престижен симпозиум, посветен на лечението с високоинтензивен фокусиран ултразвук HIFU
Доц. д-р Добромир Димитров участва в престижен симп...
Статия
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2015
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2014
Медицински център
Матка - миома
Публикация
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2014
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2014
Хайфу център Св. Марина dashboard.own_post_posted
2014