За нас

​Регионална здравна инспекция – Плевен осъществява на територията на област Плевен различни дейности. Работно време: 8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч. приемно време на звеното за административно обслужване: от 8,30 до 17,00ч.

Регионална здравна инспекция – Плевен осъществява на територията на област Плевен дейности по:

1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
Лечебно заведение
ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА
Публикация
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
Лечебно заведение
Плевен е в грипна епидемия
Публикация

Публикации

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, съпътстващо човечеството от дълбока древност
Туберкулозата е инфекциозно заболяване, съпътстващо ...
Статия
ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА
ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА
Статия
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2015
РЗИ - Плевен dashboard.own_post_posted
2014
Лечебно заведение
Имунизация против грип
Публикация