Главна страница

За нас

Спешно отделение е създадено на 01 февруари 2007 година.Разположено е на първия етаж в основния корпус на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства.

Отделението е с оценка „Отличен” при проведената акредитация за лечебна и учебна дейност и е с III-то ниво на компетентност според стандарт „Спешна медицина”.В “Спешно отделение” всеки спешен пациент, независимо дали е докаран с линейка, такси или достигнал сам до лечебното заведение се приема веднага в отделението. То разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна, в която се осъществяват малки по обем хирургически интервенции, промивна зала в които се оказва помощ на пациенти с остри екзогенни отравяния и зала за уточняване и престой на пациентите до 24 часа. В тези помещениясе извършват всички медицински дейности, насочени към диагностициране и лечение на остро настъпили животозастрашаващи нарушения, поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на смърт и тежки или увреждания на жизнено значими органи и системи.

Спешно отделение създаде публикация
2016
С вой на сирени и едноминутно мълчание в Плевен отбелязаха Деня на спасението
default image
С вой на сирени и едноминутно мълчание в Плевен отбелязаха Деня на спасението

С вой на сирени и едноминутно мълчание екипът на Спешно отделение при УМБАЛ-Плевен и медиците от ...

Публикации

С вой на сирени и едноминутно мълчание в Плевен отбелязаха Деня на спасението
Публикация
С вой на сирени и едноминутно мълчание в Плевен отбелязаха Деня на спасението