Описание

Медицински център 1 в Пловдив е водещо лечебно заведение с опитни специалисти в различните области. Разполага с възможно най-съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на заболяванията. Предлага пълна гама медицински услуги - консултации със специалисти, лабораторни изследвания, прегледи и лечение на болните.Медицинският център има сключен договор с НЗОК за болнична и доболнична помощ.Медицински център 1 в Пловдив е създаден от български и швейцарски специалисти, които имат богат опит в различни области на медицината. Лекарите, работещи в лечебното заведене, са с дългогодишен опит и утвърдена практика. На разположение е нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания. В Медицински център 1 се използват както традиционни, така и алтернативни методи на лечение.

Стремежът на екипа е да предоставя медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки обърнал се за помощ пациент. Мисията на лекарите е да осигурят за пациентите си висококвалифицирана медицинска помощ от подготвени и мотивирани специалисти чрез съвременни методи за диагностика и лечение.

Пакети за профилактични прегледи:

Урологичен:

 • Преглед
 • Ехография на простатна жлеза
 • Изследване на PSAg

простат - специфичен антиген

Неврологичен:

 • Преглед
 • Доплерова сонография
 • Тест за скрити нарушения на паметта
 • Липиден профил - общ холостерол, LDL - холестерол, HDL - холестерол, триглицериди

Гинекологичен:

 • Преглед
 • УЗД
 • Цитологично изследване
 • Микробиологично изследване на влагалището

Очен:

 • Преглед
 • Авторефрактометрия
 • Очни дъна
 • Разделна лампена микроскопия
 • Фундос камера
 • Флуоресцеинова ангиография

Кардиологичен:

 • Преглед
 • Авторефрактометрия
 • Очни дъна
 • Разделна лампена микроскопия
 • Фундос камера
 • Флуоресцеинова ангиография

МЦ 1 Пловдив предлага широка гама медицински услуги за своите пациенти - неотложна медицинска помощ, транспорт за пациентите от и до дома и болницата, превоз за изследвания, детски център за деца от 2 до 7 години, училище за бъдещи родители.

Пациентите имат възможност онлайн да проверяват резултатите си от лабораторните си изследвания, като използват номера от издадената карта за интернет достъп.