Последователи
д-р Димитър Богданов Георгиев
д-р Димитър Богданов Георгиев
Ендокринология и болести на обмяната